Website http://www.flpdanang.vn đã được chuyển đổi sang tên miền mới chính thức http://www.flp.vn.

Facebook: http://www.facebook.com/flpbiz.vn

Chúng tôi tạo ra một môi trường mà ở đó đem lại lợi nhuận và giá trị bản thân cho mỗi cá nhân và cộng đồng, những gì mọi người mong muốn đó là đảm bảo về tài chính, sự đồng cảm, sức khỏe và nhiều niềm vui, đó là những mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. Chúng tôi sẽ tạo ra và trân trọng sứ mệnh và niềm tin vào Công ty chúng tôi, các sản phẩm và ngành kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm nguồn tri thức và trên tất cả là sự cân bằng, chúng tôi sẽ can đảm như những người Lãnh đạo của tập đoàn FLP và các nhà phân phối của chúng tôi.